Skip to content

Jaskynný systém Luray Caverns

Jaskyňu Luray Cave objavili v roku 1878. Neskôr objavili veľký jaskynný systém, najväčší vo východnej časti USA, a názov zmenili na Luray Caverns. Teplota v jaskyni sa drží po celý rok na 13 stupňoch a vlhkosť vzduchu je vysoká. Jaskyňa je plná kamenných formácií a pekne vyzdobená kvapľami: stalagtity sú visiace kvaple a stalagmity rastú z jaskynného dna. V „kostole“ sa doteraz konalo 450 svadobných obradov. Jednou z atrakcií je Great Stalacpipe Organ, najväčší hudobný nástroj na svete, ktorý vydáva zvuky tým, že gumička/palička klope na stalaktit. Tento nástroj je umiestnený vo veľkom priestore kostola vysokom 42 metrov a veľkom 91×152 metrov. Keď sme sa dostali do poslednej časti prehliadky, sprievodkyňa prísne povedala, aby sa nikto nedotýkal volského oka, pretože je cenné a veľmi staré. Hádam neveríte, že Geir sa ho dotkol, keď prechádzal okolo 😊

  

  

  

  

Po skončení prehliadky jaskyne sme sa vydali smer hlavné mesto. Vlastne sme sa mu chceli vyhnúť a obísť ho obchvatom, ale všade stavali nové cesty a nedalo sa zísť z diaľnice, tak sme na niekoľko hodín uviazli v tej najväčšej dopravnej špičke. V kempe v Millersville sme sa ubytovali v chatke, keďže mala byť veľká zima, veľa pršať a museli sme začať upratovať auto a pripravovať ho na prevoz domov.